Hex A.D.

Hex A.D. er et tungrockband fra Vestfold. Musikken er doomy, blytung og riffbasert, men bærer også tydelig preg av medlemmenes progressive preferanser. Bandets klassiske rockesound kan fort sende tankene i retning av 1970-tallet, uten at det oppleves som direkte retro.

Vokalist Henrik Haugsnes Kaupang komponerer både tekst og melodier, i tillegg til å være bandets gitarist. På scenen legger bandet vekt på spontanitet og improvisasjon, og det er her det virkelig slår gnister. Orgel og mellotron håndteres av Magnus Johansen, som i flere år har fått tett oppfølging av selveste Jon Lord fra Deep Purple, og hvis det fins ett menneske som virkelig vet hva det vil si å «play on the edge» så må det være ham. Denne forkjærligheten for det spontane og intense deles også av bandets rytmeseksjon; bassist Are With Gogstad og trommis Mats Haugsnes Kaupang trives begge best når det er høyt, farlig og levende.

Flere av bandets medlemmer har i en årrekke turnert i Europa og Asia med artister som Blaze Bayley, Paul Di’Anno, Geoff Nicholls, Bernie Marsden, Ripper Owens og Rowan Robertson, kjent for sin tid i Dio. Sistnevnte har ved flere anledninger vært gjest med Hex A.D. live.

Freshphoria er både manager, bookingagent og PR-ansvarlig for Hex A.D. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

I tillegg til dette er bandets nyeste album, «Netherworld Triumphant»  og «Astro Tongue in the Electric Garden», gitt ut av Fresh Tea og designet av Euphoria Studio, med promobilder tatt av Arash Taheri.

Booking: Sverre Rokseth | E-mail
Presse: Marianne Lauritzen | E-mail

EN

Hex A.D.’s music is doomy and heavy, based on heavy guitar riffs. But their music also clearly shows the members’ progressive preferences. The band’s classic rock sound reminds a bit of the 1970s, without being retro.

Their latest album «Astro Tongue in the Electric Garden» has taken the music to new heights, and the feedback from press and fans alike has been overwhelmingly positive. It’s safe to say that Hex A.D. has established themselves as a massive force on the Scandinavian hard rock scene.

Frontman Rick Hagan composes both lyrics and melodies, i addition to being the band’s guitarist. On stage the band emphasizes spontaneity and improvisation, and this is where the magic really happens. Organ and mellotron are handled by maestro Mags Johansen, who for a number of years has been working closely with Jon Lord from Deep Purple, and if there is one person who really knows what it means to play on the edge, it must be him. This love for the spontaneous and intense is also shared by the band’s rhythm section; bassist ‘Arry Gogstad and drummer Matt Hagan prefer it loud, dangerous and alive.

Several of the band members have for a number of years been touring in Europe and Asia with artists like Blaze Bayley, Paul Di’Anno, Geoff Nicholls, Bernie Marsden, Ripper Owens and Rowan Robertson, known for his time in Dio. Robertson has on several occasions been a guest with Hex A.D. on stage.

For Hex A.D. Freshphoria handles both management, booking and PR. Please contact us for further information, booking or interview requests.

In addition to this, the band’s latest albums, «Netherworld Triumphant»  and «Astro Tongue in the Electric Garden», are released by Fresh Tea and designed by Euphoria Studio, with band photos taken by Arash Taheri.

Booking: Sverre Rokseth | E-mail
Press: Marianne Lauritzen | E-mail

Photo: Arash Taheri